Ingatlankezelés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatokat 2013. január 1. napjától kezdődően az Önkormányzat nevében és megbízásából a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

 

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. – egyebek mellett – az alábbi feladatokat látja el:

 • Az Önkormányzat döntése alapján megköti, módosítja, megszünteti lakás- és helyiségbérleti szerződést;
 • Előírja, nyilvántartja, kiközli, beszedi a lakás- és helyiségbérleti díjat, a használati díjat;
 • Ellátja a lakás és a helyiség átadás-átvételével, valamit visszaadásával kapcsolatos feladatokat, leltárt és jegyzőkönyvet vesz fel, ellenőrzi a lakás és helyiség rendeltetésszerű használatát, valamint a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését;
 • Nyilvántartja és kezeli mindazokat a személyes adatokat, melyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, a bérbeadói hozzájárulásokban való döntés érdekében szükséges;
 • Felszólítja a fizetési kötelezettségüknek eleget nem tevő bérlőket, intézkedik a kintlévőségek behajtása iránt, a bérleti jogviszony megszűnése esetén megteszi a lakás és helyiség kiürítése iránt szükséges intézkedéseket;

 

Elérhetőségek, főbb adatok:

Elnevezés: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Levelezési cím:                       8007 Székesfehérvár, Pf. 83.

Személyes ügyfélfogadás:   8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.

                                               (Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó helyisége)

Ügyfélfogadási idő:            hétfő:                   8:00 - 16:00

                                               kedd:                   8:00 - 16:00

                                               szerda:                8:00 - 18:00

                                               csütörtök:           8:00 - 16:00

                                               péntek:                8:00 - 12:00

Ügyfélszolgálati telefonszám:           06-22 / 511-301 (0 – 24 órás call center)

Online hibabejelentés

E-mail: ingatlankezeles@proalbaregia.hu

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12023008-01131183-00200005

 

Ingatlankezelő kollégáink

Név

Elérhetőség

Terület

Kappel Imre

kappel.imre@proalbaregia.hu

épületüzemeltetési csoportvezető

Kiss Gyula

kiss.gyula@proalbaregia.hu

Belváros I. övezet; légoltalmi pincehelyiségek, társasházi ügyintézés

Pintérné M. Zsuzsa

pinterne.zsuzsa@proalbaregia.hu

Gánts Pál utca, Hübner András utca, Erzsébet utca

Ruskó Péter

rusko.peter@proalbaregia.hu

Székesfehérvár II. övezet

Sebestyén Zsolt

sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu

Mura utca, Köfém lakótelep, Hosszúsétatér 64

Véghné K. Aranka

veghne.aranka@proalbaregia.hu

üzleti ingatlanok, garázsok

 

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 1. Lakásbérbeadással kapcsolatos, főbb jogszabályok
 2. Milyen jellegű lakásbérlésre van mód Székesfehérváron?
 3. Jogosult vagyok-e szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakáshoz jutni?
 4. Szociális alapon bérlakást szeretnék igényelni. Hova kell benyújtanom a bérlakás igénylési kérelmet?
 5. Lakás szociális alapon történő bérbeadása iránt benyújtott lakásigénylésem meddig érvényes?
 6. Ki dönt lakás szociális alapon történő bérbeadásáról?
 7. Milyen módon van lehetőségem költségelven, illetőleg piaci alapon lakáshoz jutni?
 8. Honnan tudok tájékozódni az aktuális lakásbérbeadási pályázatokról?
 9. Megkaptam a tájékoztatást arról, hogy lakást utaltak ki a részemre. Mi a teendőm?
 10. Van-e lehetőség szociális alapon bérbe adott lakás egyéb, nem lakás célú hasznosítására?
 11. Köteles vagyok-e beengedni az általam bérelt lakásba a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársait?
 12. Az előre kiértesített bérleményellenőrzésen elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni. Mi a teendő?
 13. Önkormányzati lakás bérlője vagyok. Kivel létesíthetek bérlőtársi jogviszonyt?
 14. Önkormányzati lakás bérlője vagyok. Élettársamat/hozzátartozómat be szeretném fogadni bérleményembe? Van-e erre lehetőségem? Mit kell tennem?
 15. Köteles vagyok-e életvitelszerűen az általam szociális alapon bérelt lakásban lakni?
 16. Életkörülményeim megváltozása miatt az általam bérelt önkormányzati bérlakásnál kisebb/nagyobb lakásba szeretnék költözni. Mi a teendő?
 17. Elhunyt bérlő hozzátartozója vagyok. Mi a teendőm?
 18. Szeretném megszüntetni a határozatlan idejű bérleti jogviszonyomat. Mi a teendőm?
 19. Meg kívánom venni az általam bérelt lakást. Mi a teendőm?
 20. Önkormányzati lakás bérlője vagyok. Milyen kötelezettségek terhelnek a lakás állapotával kapcsolatban?
 21. Lakásbérleti jogviszonyom hamarosan lejár. Mi a teendőm?
 22. Mi a teendőm, ha az általam bérelt lakást át szeretném alakítani (pl.: burkolat csere, festés-mázolás, új konyhabútor beépítése, szaniter-csere, stb.)?
 23. Lakbérhátralékom van. Mi a teendőm?
 24. Lakásbérleti jogviszonyom bérleti díjtartozás miatt felmondásra került. Mi a teendőm?
 25. Hogyan tudom megfizetni az esedékes lakbéremet?
 26. Mi a teendőm, ha azt szeretném, hogy a lakbéremet minden hónapban leemeljék a bankszámlámról?
 27. Adtam meghatalmazást a számlavezető bankomnak, mégis csekket kaptam a befizetésre. Mi ilyenkor a teendő?
 28. Csekket kaptam, de átutalással szeretnék fizetni. Mi ilyenkor a teendő?
 29. A bérleti jogviszony fennállása alatt lakbérfizetési módot szeretnék változtatni (pl.: állandó átutalási megbízás helyett ezentúl csekken fizetnék). Van erre lehetőségem?
 30. Nem kaptam meg az aktuális havi bérleti díjról szóló számlát. Mi a teendőm?
 31. Miért fizetek használati díjat? A lakás bérlője vagyok.
 32. Ingatlan-bérbeadással kapcsolatos kérdésem van. Hova fordulhatok?
 33. Mi a teendő a lakás visszaadásakor?

 

 1. Lakásbérbeadással kapcsolatos, főbb jogszabályok:
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény);
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.);

 

 1. Milyen jellegű lakásbérlésre van mód Székesfehérváron?

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakásokat 

 • piaci alapon,
 • költségelven, valamint
 • szociális alapon
 • történő bérbeadás útján hasznosítja.

 

 1. Jogosult vagyok-e szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakáshoz jutni?

Szociális helyzete alapján lakás annak a Székesfehérváron lakóhellyel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe, aki a Lakásrendelet szerinti vagyoni-jövedelmi feltételeknek megfelel.

A lakásbérbeadásról a Közgyűlés illetékes bizottsága jogosult dönteni, a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. bérbeadással kapcsolatos hatáskörrel nem rendelkezik, e vonatkozásban kizárólag az Önkormányzat döntését hajtja végre.

 

 1. Szociális alapon bérlakást szeretnék igényelni. Hova kell benyújtanom a bérlakás igénylési kérelmet?

Lakás szociális alapon történő bérbeadására vonatkozó kérelmet a Lakásrendelet szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani, a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokkal együtt.

A benyújtott kérelem alapján a kérelmezőt, amennyiben a Lakásrendelet szerinti feltételeknek megfelel, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője a lakásra várók nyilvántartásába felveszi, ellenkező esetben a nyilvántartásba vételt megtagadja.

 

 1. Lakás szociális alapon történő bérbeadása iránt benyújtott lakásigénylésem meddig érvényes?

A lakásigénylési kérelem a benyújtását követő év azonos hónap utolsó napjáig érvényes, ezt követően az igénylőt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője a lakásigénylési nyilvántartásából törli.

Amennyiben ezen idő alatt az igénylőnek nem jelölt ki lakást az Önkormányzat, úgy a kérelmet ismételten be kell nyújtani.

 

 1. Ki dönt lakás szociális alapon történő bérbeadásáról?

Lakás szociális alapon történő bérbeadásáról, a bérlő személyéről, valamint a bérbeadás időpontjáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága dönt.

 

 1. Milyen módon van lehetőségem költségelven, illetőleg piaci alapon lakáshoz jutni?

Lakás költségelven és piaci alapon történő bérbeadására kizárólag pályázati eljárás keretében van lehetőség.

Piaci alapon bérelhető lakások a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon megtalálhatók.

 

 1. Honnan tudok tájékozódni az aktuális lakásbérbeadási pályázatokról?
 • Az Önkormányzat honlapján (www.szekesfehervar.hu);
 • A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 1.), ügyfélfogadási időben;
 • A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. ügyfélszolgálati telefonszámán 06-22 / 511-301;
 • A helyi sajtóból;

 

 1. Megkaptam a tájékoztatást arról, hogy lakást utaltak ki a részemre. Mi a teendőm?

Személyesen vagy telefonon mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel. Az eljáró ügyintéző ad tájékoztatást a további tennivalókról.

 

 1. Van-e lehetőség szociális alapon bérbe adott lakás egyéb, nem lakás célú hasznosítására?

Nincs! Amennyiben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. tudomására jut, hogy a bérlő a lakást nem, vagy nem kizárólag lakás céljára használja, haladéktalanul intézkedik a bérleti jogviszony felmondása és a lakás kiürítése ügyében.

 

 1. Köteles vagyok-e beengedni az általam bérelt lakásba a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársait?

Igen! A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését a bérlő szükségtelen háborítása nélkül, előzetes értesítés nélkül is jogosult ellenőrizni. A bérlő köteles a bérleményellenőrzést lehetővé tenni, elősegíteni, ezen kötelezettségének megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül.

Fontos!

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. dolgozói minden esetben rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, melyet a bérlő erre irányuló kérésére kötelesek bemutatni.

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársai soha semmilyen módon nem jogosultak készpénz átvételére!

Amennyiben Önt ennek ellenére magát a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársának nevező személy készpénzt átadására szólítja fel, akkor ennek saját érdekében ne tegyen eleget.

Ilyen esetekben haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, és a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t.

 

 1. Az előre kiértesített bérleményellenőrzésen elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni. Mi a teendő?

Amennyiben lehetősége van rá, bízzon meg – két tanúval ellátott magánokiratban – egy másik személyt (szomszédot, rokont) azzal, hogy a bérleménykezelő bérleménybe történő bejutását biztosítsa.  Ha ez nem megoldható kérjük, hogy újabb időpont-egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársával a kiértesítetésben szereplő telefonszámon, e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben.

 

 1. Önkormányzati lakás bérlője vagyok. Kivel létesíthetek bérlőtársi jogviszonyt?

Lakásra kizárólag a házastársak közös kérelmére köthető bérlőtársi szerződés. A bérlőtársi szerződés megkötése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, arról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője dönt.

A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

 

 1. Önkormányzati lakás bérlője vagyok. Élettársamat/hozzátartozómat be szeretném fogadni bérleményembe? Van-e erre lehetőségem? Mit kell tennem?

A befogadás szabályait a Lakástörvény, illetőleg a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet állapítja meg:

 1. Önkormányzati bérlakásba a bérlő – a bérbeadó és a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül is – befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét, valamint szülőjét.
 2. A bérlő kizárólag Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult befogadni élettársát valamint annak kiskorú gyermekét. A befogadást a Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni írásban.

A leírtakon túl, más személyek befogadására nincs jogszabályi lehetőség. Amennyiben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. tudomására jut, hogy a bérlő arra nem jogosult személyeket, vagy a 2. pont szerinti személyeket a Jegyző hozzájárulása nélkül fogadott be a bérleménybe, haladéktalanul intézkedik a lakásbérleti jogviszony megszüntetése iránt!

 

 1. Köteles vagyok-e életvitelszerűen az általam szociális alapon bérelt lakásban lakni?

Igen! A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban bejelenteni. Az erre vonatkozó bejelentést a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez kell írásban benyújtani, vagy az ügyfélszolgálaton bejelenteni.

Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. intézkedik a bérleti szerződés felmondása iránt.

 

 1. Életkörülményeim megváltozása miatt az általam bérelt önkormányzati bérlakásnál kisebb/nagyobb lakásba szeretnék költözni. Mi a teendő?

1. A lakáscsere iránti kérelmet a megfelelő formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

2. Emellett lehetőség van a lakásbérleti jogviszony másik lakás bérleti jogára, vagy magántulajdonú ingatlan tulajdonjogára történő cseréjére. A cseréhez szükséges az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása is. A hozzájárulás kizárólag akkor adható meg, ha a bérlő lakbérhátralékkal és közüzemi díj-tartozással sem rendelkezik. A cseréről szóló dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A cserekérelemről – a körülmények mérlegelése alapján – a Közgyűlés illetékes bizottsága dönt.

 

 1. Elhunyt bérlő hozzátartozója vagyok. Mi a teendőm?

Az elhalálozás tényét haladéktalanul jelezni kell a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. felé, és – amennyiben az elhunyt által bérelt lakásban kíván maradni bérlőként – egyidejűleg a lakásbérleti jogviszony folytatása iránti kérelmet terjeszthet elő.

 

 1. Szeretném megszüntetni a határozatlan idejű bérleti jogviszonyomat. Mi a teendőm?

A bérlő bármikor, indoklás nélkül jogosult a határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetésére, a jogviszony felmondására. A bérleti jogviszony felmondása érdekében a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel kell felvenni a kapcsolatot.

 

 1. Meg kívánom venni az általam bérelt lakást. Mi a teendőm?

Határozott idejű bérleti jogviszony esetén a lakás megvásárlására nincs jogszabályi lehetőség. Határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a vételi szándékot írásban a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez kell benyújtani.

Az ingatlan értékesítéséről, értékesítés esetén annak forgalmi értékéről az Önkormányzat Közgyűlése jogosult dönteni.

 

 1. Önkormányzati lakás bérlője vagyok. Milyen kötelezettségek terhelnek a lakás állapotával kapcsolatban?

A lakás rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, szakszerű karbantartásáról a bérlő köteles gondoskodni. A karbantartási kötelezettség – különösen a speciális szakértelmet igénylő tevékenységek esetén – szakiparos bevonását is magában foglalhatja.

A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek karbantartásával, felújításával, pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek Bérlőt terhelik.

 

 1. Lakásbérleti jogviszonyom hamarosan lejár. Mi a teendőm?

1. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását szeretné, úgy a bérleti szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal kérheti a lakás ismételt bérbeadását. A kérelem személyesen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó irodájában (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vagy levélben a Polgármesteri Hivatalhoz címezve (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyújtható be. Lényeges, hogy a határnap elmulasztása jogvesztő, azaz a késedelmesen benyújtott, ismételt lakásbérbeadás iránti kérelmeket az illetékes bizottság minden esetben érdemi vizsgálat nélkül utasítja el!Amennyiben a lakást a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően nem kívánja ismételten bérbe venni, illetőleg hosszabbítás iránti kérelmét az Önkormányzat elutasította, legkésőbb a bérleti jogviszony lejárta napjáig a lakást kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban át kell adni a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-nek.

2. A lakás birtokba adásának pontos időpontját telefonon a 22 / 511-301 telefonszámon a 3. menüpont alatt vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Székesfehérvár, Kossuth utca 1. szám alatti ügyfélfogadó irodában (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00) előzetesen kell egyeztetni.

 

 1. Mi a teendőm, ha az általam bérelt lakást át szeretném alakítani (pl.: burkolat csere, festés-mázolás, új konyhabútor beépítése, szaniter-csere, stb.)?

Az átalakítás kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával végezhető el, így az átalakítás megkezdését megelőzően minden esetben kérelemmel kell fordulnom a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez.   

Fontos, hogy a lakást erre vonatkozó külön megállapodás hiányában átalakító, korszerűsítő bérlő az átalakítással, korszerűsítéssel felmerült kiadásai megtérítését sem a lakásbérleti szerződés alatt, sem annak megszűnése után nem követelheti, valamint kötelezhető az eredeti állapot visszaállítására!

 

 1. Lakbérhátralékom van. Mi a teendőm?

Lakbérhátralék esetén a bérleti jogviszony ideje alatt egy alkalommal részletfizetés iránti kérelem nyújtható be. A részletfizetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője bírálja el.

Lényeges, hogy a részletfizetés iránti kérelem legfeljebb a bérleti jogviszony felmondásának bérlővel történő közléséig nyújtható be.

Részletfizetés a Lakásrendelet értelmében kizárólag a fennálló lakbérhátralék legalább 50 %-a azonnali megfizetése mellett és legfeljebb 6 hónapra engedélyezhető.

 

 1. Lakásbérleti jogviszonyom bérleti díjtartozás miatt felmondásra került. Mi a teendőm?

1. Annak érdekében, hogy a hátralékok ne növekedjenek, célszerű a lakást mielőbb, de legkésőbb a felmondás napjáig tisztán, kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-nek.

A lakás birtokba adásának pontos időpontját telefonon a 22/511-301 telefonszámon a 3 menüpont alatt vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Székesfehérvár, Kossuth utca 1. szám alatti ügyfélfogadó irodában (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00) előzetesen egyeztetni kell.

2. Amennyiben a bérlő a fennálló lakbérhátralékot – a folyó fizetési kötelezettségek megfizetése mellett – legkésőbb a felmondás napjáig megfizeti, úgy a megfizetéssel egyidejűleg kérheti a lakás ismételt bérbeadását. Ebben az esetben a kérelem elbírálásáig továbbra is maradhat a bérleményben, lakáshasználati díjfizetés mellett. A hosszabbítási kérelemről a Közgyűlés illetékes bizottsága dönt.

3. Amennyiben a volt bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem adja át, úgy a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. lakás kiürítési pert kezdeményez, amely peres eljárás költségei ugyancsak a bérlőt terhelik.

 

 1. Hogyan tudom megfizetni az esedékes lakbéremet?

A lakbér

 • a kezelő által küldött készpénz-átutalási megbízáson (csekken),
 • banki átutalással,
 • csoportos beszedési megbízás útján, valamint
 • személyesen a számlavezető bank pénztárában (Raiffeisen Bank Zrt. bármelyik bankfiókjában, Székesfehérváron két helyen, a Palotai út 1. /Alba Plaza/ és a Távirda utca 1. szám alatt)

fizethető meg

A lakbérfizetés módjáról a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t tájékoztatni kell.

A Városfejlesztési Kft. bankszámlaszáma: 12023008-01131183-00300005

 

 1. Mi a teendőm, ha azt szeretném, hogy a lakbéremet minden hónapban leemeljék a bankszámlámról?

Csoportos beszedési megbízás esetén meg kell bízni a számláját vezető bankot, hogy az ingatlan kezelője az aktuális havi bérleti díjat a számláról leemelhesse. Erre a legegyszerűbb megoldás, ha a tájékoztató mellé csatolt formanyomtatványt kitöltve, a banknál szokott módon aláírva felkeresi számlavezető bankját és csoportos beszedési megbízást ad a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. javára, majd erről értesíti a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t. Amennyiben ilyen nyomtatvány nem áll rendelkezésére, a bankjánál lévő „megbízás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványt is használhatja. Ebben az esetben kedvezményezett díjbeszedőként a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t kell megneveznie, azonosító száma: A14625651T207.

A bank által elfogadott megbízásról a bérlőnek értesítenie kell a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t.

 

 1. Adtam meghatalmazást a számlavezető bankomnak, mégis csekket kaptam a befizetésre. Mi ilyenkor a teendő?

Csoportos beszedési megbízás esetén nem csatolunk csekket a számlalevél mellé. Amennyiben a megbízást megadta, de a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t elmulasztotta értesíteni, a számlához csekket küldünk. Valamint ha a banktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a számlaszám megszűnt vagy a leemelendő összeg limitálva lett vagy nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, akkor a bérleti díj levonását nem tudjuk elvégezni, így a számlához csekket küldünk. Kérjük, hogy ebben az esetben a csekk befizetése mellett ellenőrizze le a bankjánál, hogy miért volt sikertelen a csoportos beszedés.

 

 1. Csekket kaptam, de átutalással szeretnék fizetni. Mi ilyenkor a teendő?

A bankjánál, vagy a netbankban megadja az átutalási megbízást a csekken a számlatulajdonos számlaszáma rovatban lévő 12023008-01131183-00300005 Raiffeisen Banknál vezetett számlaszámra. A kedvezményezett neve Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. A közleménybe minden esetben tüntesse fel a befizető azonosítót, a számla számát és a partnerkódot, nevet. Ellenkező esetben az átutalás visszautasításra kerül. Amennyiben mindig átutalással szeretne fizetni, a csekk kifizetése után hívja fel a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t és kérje az átutalásos számla kiállítását a későbbiekben.

 

 1. A bérleti jogviszony fennállása alatt lakbérfizetési módot szeretnék változtatni (pl.: állandó átutalási megbízás helyett ezentúl csekken fizetnék). Van erre lehetőségem?

Igen. Kérjük, hogy ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

 

 1. Nem kaptam meg az aktuális havi bérleti díjról szóló számlát. Mi a teendőm?

A bérleményre megállapított bérleti díjat ebben az esetben is meg kell fizetni, legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

A számla másolata – előzetes kérelem alapján – az ügyfélszolgálaton a befizetés tényének igazolását követően átvehető.

 

 1. Miért fizetek használati díjat? A lakás bérlője vagyok.

Amennyiben használati díjat fizet, a lakásbérleti jogviszonya valamilyen okból (felmondás, bérleti jogviszony lejárta, stb.) megszűnt.

A lakás jogcím nélküli használója a Lakásrendelet értelmében lakáshasználati díjat köteles fizetni, így a lakásbérleti jogviszony megszűnt. Az ügy tisztázása érdekében haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

 

 1. Ingatlan-bérbeadással kapcsolatos kérdésem van. Hova fordulhatok?
 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, Kossuth utca 4. szám alatti ügyfélfogadó irodához (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00 óra között);
 • Telefonon a 22 / 511-301 ügyfélszolgálati telefonszámon;
 • E-mailen: ingatlankezeles@proalbaregia.hu e-mail címen;

 33. Mi a teendő a lakás visszaadásakor?

A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő a lakást kiürítve, beköltözhető, tiszta állapotban az átadás-átvételkor, valamint a bérleti jogviszony időtartama alatt felvett leltár alapján és jegyzőkönyv szerinti állapotban köteles visszaadni.

A lakás visszaadását megelőzően vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

Legutóbbi galériák

 • Fő utca
 • Szociális városrehabilitáció
 • Hiemer ház