Cégtörténet

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t azzal a céllal hozta létre Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009 januárjában, hogy segítsen a város fejlődésének kereteit meghatározó, EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések menedzselésében, lebonyolításában. Ennek a célnak megfelelően több, az Európai Unió által támogatott projekt megvalósításban vettünk és veszünk részt akár projekt menedzsment szervezetként, akár műszaki ellenőrként, akár lebonyolítóként. 

2013. január 1-el egy újabb mérföldkőhöz ért a Városfejlesztési Kft. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat nevében és megbízásából a Kft. végzi.

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. már 2013. óta folyamatosan nyújt főként önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatásokat. A tevékenységi kör keretén belül cégünk külön szakági (magasépítési, épületgépész és villamos) és teljes körű műszaki ellenőrzési feladatokat is biztosítani tud.

2017. évben építészeti tervezés üzletággal is bővült vállalkozásunk.

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársai a közösségért, Önökért dolgoznak nap, mint nap. 

Szerteágazó tevékenységünket jelenleg három fő működési területbe sorolhatjuk:

 • ingatlanüzemeltetés – Hiemer-ház
 • önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
 • közösségi épületek építészeti tervezése és műszaki ellenőrzése

 Ingatlanüzemeltetés:

 • Székesfehérvár MJV Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján a Hiemer-ház üzemeltetése és hasznosítása
 • Ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások menedzsmentje

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése:

 • Az Önkormányzat döntése alapján a lakás és helyiségbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszűntetése
 • A lakás- és helyiségbérleti díjak és a használati díjak nyilvántartása, kiközlése, beszedése
 • A lakás és a helyiség átadás-átvételével, visszaadásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • A lakás és a helyiség rendeltetésszerű használatának, és a bérleti szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése
 • Fizetési kötelezettségüknek eleget nem tevő bérlők felszólítása, intézkedés a kintlévőségek behajtásáról 
 • Az épületek műszaki karbantartása és hibaelhárítás 0-24 órás rendelkezésre állással.
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében a tulajdonosi kötelezettségek teljesítése.

Műszaki ellenőrzés és építészeti szolgáltatások:

 • Székesfehérvár MJV Önkormányzatának beruházásaihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőrzés és építészeti szolgáltatások  
 • Különböző típusú és méretű beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátása a szakági ellenőrzéstől (magasépítési, gépész, villamos) a teljes körű műszaki ellenőrzésig

Legutóbbi galériák

 • Fő utca
 • Szociális városrehabilitáció
 • Hiemer ház