Alba Aréna multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok

Magyarország Kormánya a "Modern Városok" program keretében lehetőséget biztosított arra, hogy Székesfehérvárott egy multifunkcionális csarnok beruházás valósuljon meg a város közigazgatási területén belől. A beruházás fő célja a gazdaság és a turizmus élénkítése, a sport- és kulturális szolgltatások színvonalának emelése egy nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épület létrehozásával. A projekt megvalósítása a hazai és nemzetközi verseny- és szabadidősport támogatását, a sportlétesítmény infrastruktúra átfogó fejlesztését, a legmagasabb szintű nemzetközi sportversenyek (kiemelten a jégkorong) és egyéb rendezvények, események megrendezhetőségét és Székesfehérvár város stratégiai fejlesztésének elősegítését tűzte ki céljául. 2017. januárjában a kormány az 5/2017. (I.12.) Korm. rendelet alapján a projekt nemzetgazdasgi szempontból kiemelt beruházss nyilvní­totta. A fejlesztésre szánt terület Székesfehérvár délkeleti területén, az M7-es autópálya és a 7-es főűt (Budai út) által közrefogott, jelenleg mezőgazdasági használat alatt álló, beépítetlen területen található, 020262/25 helyrajzi szám alatt. 

A parkoló felől

A tervezett létesítmény egy alapvetően sportfunkciót ellátó sportcsarnok, mely kiemelten a jégkorongsport rendezvényeinek lebonyolítására létesül. Multifunkcionalitása a csarnokban állandóan jelen lévő jég befedhetőségével biztosítható, mely segíségével minden más elterjedt sportág számára biztosítható lesz a nemzetközi elvárásoknak is megfeleló játéktér. A csarnoktérhez egyéb, sporttól független multifunkcionalitást biztosító terek (mint éttermek, irodák, tárgyalók, többfunkciós termek) kapcsolódnak.

Lelátó

Legutóbbi galériák

  • Fő utca
  • Szociális városrehabilitáció
  • Hiemer ház